Látnivalók

Kálmáncsán több ház árulkodik a település történetérõl. Ez a szép vakolatdíszes ház egykor magánlakás, majd késõbb a tanácsház volt. Aztán a polgármesteri hivatal költözésekor ismét magánkézbe került az ingatlan, amely bár idõs, de mégis kifogástalan állapotban van. Érdekessége, hogy igen magas belsõ térrel rendelkezik. A kálmáncsai házak között egyébként ritka a hasonló felépítés, a legtöbbjük a hagyományos 60-as évek normáit követõ, sátortetõs megoldással épült. A rendszerváltást követõen kevesebben építkeztek, viszont külföldiek is felfedezték maguknak a somogyi határon fekvõ zsáktelepülést.

 

Kálmáncsa szívében találja az utazó a település 1867-ben épült református templomát, amelynek tornya már messzirõl látszik. Az intézmény újszerû állapotban van, hisz a református egyház kezdeményezésére 1999-ben tatarozták. A faluban egyébként felesben oszlik meg a felekezetek aránya, a reformátusok ebben az épületben, a katolikusok az imaházban tartják istentiszteleteiket. A templom tõszomszédságában állítottak emléket az I. világháborúban elesetteknek, s erre került a II. világháború hõseinek emléktáblája is.

Keresés

Időjárás


Fel